Samenvatting masterscriptie 'Wacht-Tijd'

Het kan u haast niet zijn ontgaan: De problematiek rond de toename van psychische problematiek en de lange oplopende wachttijden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Nederland. Bijna dagelijks worden items op tv en grote kranten koppen aan dit onderwerp gewijd. Zo ook 27 november 2017 nog, in de media werd volop gesproken over het onderzoek van het RIVM in op- dracht van de Hersenstichting. Uit dit onderzoek bleek dat een op de vier Nederlanders een hersenaandoening heeft en dat hiervan bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische stoornis (Volks- gezondheidenzorg.info, 2017). Worden deze mensen allemaal geholpen voor deze psychische stoornissen? Het antwoord is nee. Helaas hebben we in Nederland te maken met lange, oplopende wachttijden voor diagnostiek en behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. GGZ Nederland schrijft op 2 november 2017 het volgende: ’’GGZ Nederland erkent dat de wachttijden in de GGZ te lang zijn. Ook herkent zij de conclusie dat meer mensen met psychische klachten zich melden. En dat de ernst van de problematiek ingewikkelder wordt’’. Maar wat kan een crossover ontwerper betekenen voor dit probleem? Het doel is een passende oplossing ontwerpen die uitkomst biedt voor iedere wachtende patiënt binnen de Psychiatrie. Een oplossing bieden voor de ‘loze tijd’ van het wachten. De loze tijd van het wachten wordt vervangen door een nieuwe invulling van tijd die de innerlijke wachttijd zal doen versnellen.

 

Dit onderzoek is gestart aan de hand van de volgende hypothese: ‘De gepercipieerde wachttijd is voor een patiënt vaak langer dan de fysische wachttijd’. Deze vraag kon vroeg in het al onderzoek beantwoord worden door middel van patiënten interviews. Voor het beantwoorden van de hoofdvraag was meer onderzoek nodig, de hoofdvraag die in deze scriptie beantwoord wordt is: ’Hoe kan de gepercipieerde wachttijd verkort worden voor patiënten in de GGZ?’

In het onderzoek zijn verschillende methodieken toegepast. Deskresearch was de eerste methode waarmee onderzoek is gedaan naar de beleving van wachttijd in de filosofie en in het dagelijkse wachttijden. Vervolgens is het onderzoek voortgezet binnen het UMC Utrecht en daar is kwantitatief onderzoek toegepast om de wachttijd van de afdeling psychiatrie uit big data te kunnen halen. Kwalitatief onderzoek is toegepast in de vorm van gesprekken met medewerkers om het wachttijdtraject in kaart te brengen. Vervolgens is gebruik gemaakt van semi-kwalitatief telefonisch onderzoek onder patiënten. De antwoorden zijn geanalyseerd, gecategoriseerd en gecodeerd waardoor een beter beeld ontstond van de beleving van wachttijd. Na de uitkomsten van deze onderzoeken was het tijd om naar een oplossing toe te werken en is na de marktverkenning begonnen met het ontwerpen van deze oplossing.

De belangrijkste uitkomsten komen uit het literatuur onderzoek en de gesprekken met patiënten. Het antwoord op de onderzoeksvraag bleek hierdoor veel eenvoudiger dan dat is eerste instantie werd gedacht. Het versnellen van de gepercipieerde wachttijd is namelijk mogelijk door het toepassen van de acht proposities uit de wachttijd psychologie van D.H. Maister toe te passen. Deze proposities sloten naadloos aan op de vragen en behoeften van de ondervraagde patiënten. Deze gaven aan de wachttijd positiever te ervaren wanneer ze weten wat het UMC Utrecht in de tussentijd met hun aanmelding doet. Het verbeteren van de de communicatie over het wachttijdtraject vanuit het UMC Utrecht naar de wachtende patiënt bleek de kern van de oplossing. Naar aanleiding van deze ondervinding is gestart met het ontwerpen van het eindproduct: De mobiele applicatie ‘Tijd-Lijn’. In grote lijnen informeerde deze app in patiënt in realtime over zijn/haar persoonlijke wachttijd. De app draait voor een groot deel op patiënt autonomie door de patiënt zo veel mogelijk regie over het wachttijdtraject te geven, zonder verplichtingen. De app versterkt de relatie tussen het UMC Utrecht en de patiënt al vanaf het eerste moment door helder te communiceren en zo onduidelijkheden en teleurstellingen te voorkomen.

Een prototype van de Tijdlijn applicatie (app) is ontwikkeld en het verzamelen van realtime wachttijd data is inmiddels gestart aan de hand van het ontwikkelde code systeem binnen het UMC Utrecht. De volgende stap is om het prototype te testen onder de eerdere ondervraagde patiënten. Daarnaast is het belangrijk dat het business model canvas verder gedetailleerd wordt zodat het idee voorgelegd kan worden aan het investeerders en gepitcht kan worden tijdens de UMC Utrecht Ureka Mega Challenge 2018 zodat de definitieve app komend jaar ontwikkeld en gelanceerd kan worden door mij (Anne van Turnhout) binnen het UMC Utrecht.

Anne van Turnhout  |  's-Hertogenbosch, Nederland  |  Info@annevanturnhout.nl  |  +31 6 30 53 59 70  |  KvK: 65521277